ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE K SOUHLASU S POSKYTNUTÍM, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.bronislavkorda.cz uživatel uděluje správci osobních údajů pro společnost Korda Servis s.r.o., IČ: 05265177 se sídlem Rudy Kubíčka 988, 686 05 Uherské Hradiště, Bc. Bronislavu Kordovi, tel.: +420 777 646 259, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem odpovědi uživateli, jež kontaktní formulář vyplnil a následně odeslal. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě.

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn získat od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, v případě jejich nepřesnosti nebo neúplnosti má právo na jejich opravu, doplnění či výmaz, má právo vznést námitku, má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů a právo na přenositelnost jeho osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uživatel uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne jeho udělení. Uživatel současně bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat a to e-mailem, zaslaným na adresu: bronislav@bronislavkorda.cz. Následně správce bez zbytečného odkladu zajistí likvidaci uživatelových osobních údajů. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Následující zásady ochrany osobních údajů upravují postupy sběru informací online společnosti Korda Servis s.r.o. („my“ nebo „nás“). Konkrétně popisuje typy informací, které o vás shromažďujeme, když používáte web www.bronislavkorda.cz (dále jen „web“), a způsoby, jak tyto informace používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně prohlášení o ochraně osobních údajů našich dětí, se nevztahují na žádné informace, které nám můžete poskytnout, ani na to, že můžeme shromažďovat offline a / nebo jinými prostředky (například při přímém přenosu, telefonicky nebo poštou) .

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů. Návštěvou a používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že používání tohoto webu a jakýkoli spor o soukromí se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Protože web je vyvíjející se médium, možná bude v budoucnu třeba změnit naše zásady ochrany osobních údajů. V takovém případě zveřejníme změny těchto zásad ochrany osobních údajů na tomto webu a aktualizujeme datum účinnosti těchto zásad tak, aby odrážely datum změn. Pokračováním v používání webu poté, co zveřejníme jakékoli takové změny, přijímáte Zásady ochrany osobních údajů v platném znění.

JAK SBÍRÁME A POUŽÍVÁME INFORMACE 

Můžeme shromažďovat a ukládat osobní nebo jiné informace, které nám dobrovolně poskytujete online při používání tohoto webu (např. Když jste na Stránce nebo odpovídali e-mailem na funkci poskytovanou na Stránce). valerieelhurr.com kontaktuje pouze jednotlivce, kteří výslovně požadují, abychom tak učinili nebo v případě, že se zaregistrovali k přijímání našich zpráv, zúčastnili se jedné z našich akcí nebo si zakoupili jeden z našich produktů. valerieelhurr.com shromažďuje osobní identifikační údaje od našich uživatelů během online registrace a online nákupu. Obecně tyto informace zahrnují jméno a e-mailovou adresu pro účely registrace nebo přihlášení a jméno, poštovní adresu a informace o kreditní kartě při registraci na naše akce nebo při nákupu našich produktů. Všechny tyto informace poskytujeme my.

Shromažďujeme a ukládáme také informace, které jsou generovány automaticky, když procházíte webem online. Můžeme například shromažďovat informace o připojení vašeho počítače k internetu, což nám mimo jiné umožňuje zlepšit poskytování našich stránek vám a měřit provoz na těchto stránkách. Pro zvýšení vaší spokojenosti s webem můžeme také použít standardní funkci nalezenou v softwaru prohlížeče nazvanou „cookie“. Cookies jsou malé soubory, které váš webový prohlížeč umístí na pevný disk pro účely vedení záznamů. Soubory cookie nám ukazují, jak a kdy návštěvníci používají web, a pomáhají nám doručovat reklamy, identifikují, kolik jedinečných uživatelů nás navštěvuje, a sleduje trendy a vzory uživatelů. Rovněž vám brání v tom, abyste nemuseli znovu zadávat preference v určitých oblastech webu, kam jste dříve mohli zadat informace o preferencích. Web může také používat webové majáky (jednobodové grafické soubory známé také jako „průhledné GIFy“) pro přístup k cookies a počítání uživatelů, kteří navštíví Web nebo otevřou e-mailové zprávy ve formátu HTML.

Informace, které od vás shromažďujeme, když používáte web, používáme různými způsoby, včetně použití informací k přizpůsobení funkcí; reklamy, které se objevují na těchto stránkách; a zpřístupnění dalších nabídek prostřednictvím e-mailu, přímé pošty nebo jinak. Můžeme také poskytnout vaše informace třetím stranám, například poskytovatelům služeb, dodavatelům a vydavatelům a inzerentům třetích stran pro různé účely. Pokud nás neinformujete v souladu s níže popsaným postupem, vyhrazujeme si právo používat a prozradit třetím stranám veškeré informace shromážděné od vás a o vás, pokud používáte Stránku jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel, například jak nám nebo třetí straně poskytnout informace o produktech a službách. Pokud si nepřejete, aby vaše informace byly použity pro tyto účely, musíte zaslat koordinátorovi ochrany soukromí online, jehož adresa je uvedena na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, a požádat o odstranění jakýchkoli seznamů informací, které mohou být použity pro tyto účely účely, které mohou být poskytnuty nebo prodány třetím stranám.

Mějte na paměti, že kdykoli dobrovolně zpřístupníte své osobní informace k prohlížení třetími stranami online – například na nástěnkách, webových protokolech, e-mailem nebo v chatovacích oblastech – tyto informace mohou ostatní kromě nás vidět, shromažďovat a používat. . Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití těchto informací třetí stranou.

Někteří z našich inzerentů a reklamních serverů třetích stran, kteří umisťují a prezentují reklamu na Stránkách, mohou také shromažďovat informace od vás prostřednictvím souborů cookie, webových majáků nebo podobných technologií. Tito inzerenti a reklamní servery třetích stran mohou informace, které shromažďují, použít k prezentaci svých reklam, k měření a zkoumání účinnosti reklam nebo k jiným účelům. Používání a shromažďování vašich informací těmito inzerenty a reklamními servery třetích stran se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran a nevztahuje se na ně naše zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů těchto inzerentů a reklamních serverů třetích stran se mohou skutečně lišit od našich. Pokud máte jakékoli obavy ohledně používání cookies nebo webových majáků třetí stranou nebo použití vašich informací, měli byste navštívit web této strany a přečíst si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Stránka také zahrnuje odkazy na jiné webové stránky a poskytuje přístup k produktům a službám nabízeným třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů nekontrolujeme. Při přístupu na jiný web nebo nákupu produktů nebo služeb třetích stran prostřednictvím webu se použití jakýchkoli informací, které poskytnete, řídí zásadami ochrany osobních údajů provozovatele stránky, kterou navštěvujete, nebo poskytovatele těchto produktů nebo služeb.

Můžeme také zpřístupnit určitý obsah, produkty a služby prostřednictvím našeho webu nebo zasláním e-mailových zpráv prostřednictvím spolupráce s poskytovateli třetích stran, kde se značky partnera našeho poskytovatele na tomto webu objevují v souvislosti s takovým obsahem, produkty a / nebo služeb. Můžeme sdílet s naším partnerem poskytovatele jakékoli informace, které poskytnete nebo které jsou shromážděny, při návštěvě stránek, které jsou zpřístupněny ve spolupráci s naším partnerem poskytovatele. V některých případech může partnerský poskytovatel od vás shromažďovat informace přímo. V takovém případě se na použití vašich informací partnerským poskytovatelem může vztahovat ochrana soukromí našeho poskytovatele. Zásady ochrany osobních údajů našich partnerských poskytovatelů se mohou lišit od našich. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů některého z našich partnerských poskytovatelů, měli byste se přímo obrátit na partnera poskytovatele a získat další informace.

Mějte na paměti, že občas můžeme zveřejnit informace o našich návštěvnících, pokud je jejich zveřejnění vhodné v souladu se zákonem nebo z důvodu ochrany práv, vlastnictví nebo bezpečnosti uživatelů webu nebo veřejnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že s růstem našeho podnikání můžeme nakupovat nebo prodávat různá aktiva. V nepravděpodobném případě, že budeme prodávat některá nebo všechna naše aktiva nebo že jeden nebo více našich webových stránek získá jiná společnost, mohou být informace o našich uživatelích mezi převedenými aktivy.

ANALYTIKA GOOGLE

K optimalizaci našeho podnikání využíváme také funkce pro inzerenty Google Analytics. 

Mezi funkce inzerenta patří:

Remarketing pomocí Google Analytics

Přehledy zobrazení reklamní sítě Google

Integrace platformy DoubleClick

Demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics

Povolením těchto funkcí zobrazení Google Analytics jsme povinni informovat naše návštěvníky tím, že zveřejníme použití těchto funkcí a že my a prodejci třetích stran používáme soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) nebo jiné identifikátory první strany, a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) nebo jiné identifikátory třetích stran za účelem shromažďování údajů o vašich aktivitách na našem webu. To nám mimo jiné umožňuje kontaktovat vás, pokud začnete vyplňovat náš formulář pro odhlášení, ale před vyplněním jej opustit e-mailem, který vás upozorní na dokončení vaší objednávky. Funkce „Remarketing“ nám umožňuje oslovit lidi, kteří dříve navštívili náš web, a spojit správné publikum se správnou reklamní zprávou.

Můžete se odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce nastavení reklam Google nebo se můžete odhlásit od používání souborů cookie třetími stranami na stránce odhlášení od iniciativy Network Advertising Initiative.

FACEBOOK

Jako inzerenti na Facebooku a prostřednictvím naší stránky Facebook můžeme my (nikoli Facebook) shromažďovat obsah nebo informace od uživatele Facebooku a takové informace lze použít stejným způsobem, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte s naším shromažďováním těchto informací.

Dodržujeme omezení používání dat na Facebooku.

Veškerá reklamní data shromážděná, přijatá nebo odvozená z naší reklamy na Facebooku („reklamní údaje na Facebooku“) jsou sdílena pouze s někým jednajícím naším jménem, jako je například náš poskytovatel služeb. Jsme zodpovědní za to, že naši poskytovatelé služeb chrání veškerá reklamní data na Facebooku nebo jakékoli jiné informace získané od nás, omezují naše použití všech těchto informací a zachovávají jejich důvěrnost a bezpečnost.

Nepoužíváme reklamní údaje Facebooku k žádným účelům (včetně přesměrování, směšování dat napříč kampaněmi více inzerentů nebo umožnění piggybackingu nebo přesměrování pomocí značek), s výjimkou agregovaného a anonymního základě (pokud to Facebook nepovolil) a pouze k posouzení výkonu a účinnost našich reklamních kampaní na Facebooku.

Nepoužíváme reklamní údaje Facebooku, včetně kritérií cílení pro reklamu na Facebooku, k vytváření, přidávání, úpravám, ovlivňování nebo rozšiřování uživatelských profilů, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikátorem mobilního zařízení nebo jiným jedinečným identifikátorem, který identifikuje konkrétního uživatele, prohlížeč, počítač nebo zařízení.

Nepřenášíme žádná reklamní data na Facebooku (včetně anonymních, agregovaných nebo odvozených dat) do jakékoli reklamní sítě, výměny reklam, zprostředkovatele dat nebo jiné služby související s reklamou nebo zpeněžením.

OBECNÁ REGULACE SOUKROMÍ ÚDAJŮ (GDPR)

GDPR nabývá účinku 1.3.2020 a jeho účelem je ochrana údajů občanů Evropské unie (EU).

Jako společnost, která prodává své stránky, obsah, produkty a / nebo služby online, nesměřujeme konkrétně náš marketing na EU ani neobchodujeme žádným smysluplným způsobem v EU ani do EU. Pokud se údaje, které nám poskytnete v průběhu vašeho používání našeho webu, obsahu, produktů nebo služeb, řídí GDPR, budeme se řídit příslušnými částmi nařízení.

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo se na tento web díváte z EHP, můžete mít právo požádat o: přístup, opravu, vymazání; přenositelnost; a omezení nebo námitky proti zpracování vašich osobních údajů od nás. To zahrnuje „právo být zapomenut“.

Chcete-li provést některou z těchto žádostí, kontaktujte prosím náš GDPR kontakt na bronislav@bronislavkorda.cz

PROHLÁŠENÍ O SOUKROMÍ DĚTÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů těchto dětí vysvětluje naše postupy, pokud jde o online shromažďování a používání osobních údajů od dětí mladších třinácti let, a poskytuje důležité informace týkající se jejich práv podle federálního práva, pokud jde o tyto informace.

Tato stránka není určena dětem mladším třinácti let a NEBUDOU vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí mladších třinácti let jako součást těchto stránek. Sledujeme uživatele, kteří chtějí poskytnout osobní údaje, abychom zabránili uživatelům mladším třinácti let tyto informace poskytovat. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně obdrželi osobní identifikační údaje od uživatele mladšího třinácti let v rámci těchto stránek, odstraníme tyto informace z našich záznamů. Pokud v budoucnu změníme své postupy, získáme před ověřením rodičovského souhlasu dříve, než shromáždíme jakékoli osobní údaje od dětí mladších třinácti let v rámci těchto stránek.

Protože v rámci této stránky neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších třinácti let, NEVYDÁVÁME vědomě tyto informace třetím stranám.

NEVYDÁVÁME vědomě dětem mladším třinácti let veřejně zveřejňovat nebo jinak šířit osobní identifikační kontaktní údaje prostřednictvím těchto stránek.

Protože v rámci tohoto webu neshromažďujeme žádné osobní údaje od dětí mladších třinácti let, NEPOVINUJEME účast dítěte mladšího třinácti let na online aktivitách tohoto webu poskytováním osobních údajů.

JAK SKLADUJEME VAŠE INFORMACE?

Vaše informace jsou uloženy na serveru se seznamem, který doručuje obsah a zasílání zpráv na adresuicarica.com. K vašim informacím mohou přistupovat pouze ti, kteří pomáhají spravovat tyto seznamy, aby doručili e-mail těm, kteří by chtěli dostávat materiál na adreseicaricandfunnels.com.

Všechny zprávy nebo e-maily, které vám jsou zasílány na serveru trafficandfunnels.com, obsahují odkaz na odhlášení. Z našeho seznamu adresátů se můžete kdykoli odstranit kliknutím na odkaz pro odhlášení, který najdete v každé komunikaci, kterou vám zasíláme.

ODMÍTNUTÍ ODMĚN

Ačkoli je to velmi nepravděpodobné, může se tato politika kdykoli změnit podle našeho uvážení. Pokud bychom měli aktualizovat tyto zásady, zveřejníme aktualizace této stránky na našem webu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, nasměrujte je prosím na: bronislav@bronislavkorda.cz